เกี่ยวกับเรา

บริษัท สินถาวรกลการ จำกัด

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายทรายอุสาหกรรม ในชื่อ บริษัท สินถาวรกลการ เมื่อปี พ.ศ. 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์ทางธุรกิจแบบก้าวหน้า ทำให้กว่า 8 ปีที่ผ่านมา

 

บริษัท สินถาวรกลการ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มสายการทำงานไปในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน ตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้า ในการสั่งสินค้าด้วยระบบบริการซื้อขายออนไลน์เพื่อความรวดเร็วในการบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของบุคลากรในองค์กรตลอดเวลา

 

คลิก

ตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

ลิ้มเชียงเส็ง นครสวรรค์

ลาดยาวการเกษตร ลาดยาว

เสรี พิษณุโลก

สหยนต์ไทยแทรกเตอร์ กำแพงเพชร

ชัยพัฒนาแทรกเตอร์ ชัยภูมิ

เจริญอะไหล่ ปากช่อง

เกษตรรุ่งเรือง สุรินทร์

กรุงเทพสงวนวงศ์ ปากช่อง

โค้วลิ่มเส็ง สิงห์บุรี

นิมิตรยนต์ ลานสัก

อ่างทองแทรกเตอร์ อ่างทอง

เจี่ยเจริญยนต์ อู่ทอง

ปฐมชัยอะไหล่ วังน้ำเย็น

จักรเพชรอะไหล่ ระยอง

วิเชียรอะไหล่ วิเชียรบุรี

ตลาดแทรกเตอร์ ชลบุรี

สินชัยอะไหล่ ตรัง

ก.แสงยนต์ ลูกแก

ธวัชชัยอะไหล่ ราชบุรี

วิสูตรเซอร์วิส ท่าแซะ

เจริญสมบัติ  บ้านไผ่

อ.อะไหล่ยนต์  ปากช่อง

อวยชัย  อำนาจเจริญ

เอกชัยอะไหล่  โคราช

เทคนิคอะไหล่  กาฬสินธ์

ชูการช่าง  มุกดาหาร

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ บริการดุจญาติมิตร  สินถาวรกลการ  เรายินดีให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สินถาวรกลการ จำกัด

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายทรายอุสาหกรรม ในชื่อ บริษัท สินถาวรกลการ เมื่อปี พ.ศ. 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์ทางธุรกิจแบบก้าวหน้า ทำให้กว่า 8 ปีที่ผ่านมา

 

บริษัท สินถาวรกลการ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มสายการทำงานไปในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน ตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้า ในการสั่งสินค้าด้วยระบบบริการซื้อขายออนไลน์เพื่อความรวดเร็วในการบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของบุคลากรในองค์กรตลอดเวลา

 

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์อะไหล่

SINTAVORN

สินถาวรกลการ

SINTAVORN

ติดต่อเรา

คลิกดูเบอร์!!

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ บริการดุจญาติมิตร  สินถาวรกลการ  เรายินดีให้คำแนะนำ

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ บริการดุจญาติมิตร  สินถาวรกลการ  เรายินดีให้คำแนะนำ

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ บริการดุจญาติมิตร  สินถาวรกลการ  เรายินดีให้คำแนะนำ

สินค้าจานไถ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

สินค้าใบมีด

อุปกรณ์เสริม

สินค้าตลับลูกปืน

อุปกรณ์อะไหล่

ติดต่อเรา

383/62-4 ศูนย์การค้าวรจักร ถนนจักรพรรดิพงษ์

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100

0 2225 5329

All rights reserved @2015-2020 Sintavorn Co., Ltd.

383/62-4 ศูนย์การค้าวรจักร

ถนนจักรพรรดิพงษ์

แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100

ติดต่อเรา

0 2224 0896

0 2225 5329

ดู อีเมล คลิกเลย!!

ส่งอีเมล คลิกเลย!!

สินถาวรกลการ

โทรหาเรา คลิก!